top of page

I projektet 'Klare profiler i studieretningen og fagligt samspil', som er støttet af Undervisniningsministeriet, samarbejder 9 gymnasiale skoler omkring udvikling og toning af studieretninger. I denne proces faciliteres skolernes arbejde af følgeforskere (se mere under Følgeforskning). I projektet er fokus på:

 

  • at styrke det faglige samspil og toning af fagene

  • at opstille fælles didaktiske mål og fælles progression for den enkelte studieretning

  • at skabe gode rammer for lærernes samarbejde

  • at skabe gode rammer for fælles planlægning

 

(jvf. undervisningsministeriets udmelding til skolerne)

Klare studieretningsprofiler
Aktiviteter
Projektleder
Helene Clemens Petersen
Vicerektor, Risskov Gymansium
 
Sekretariatsleder
Signe Koch Klavsen
Lektor, Risskov Gymnaium
Skolenetværksledere

Skolenetværk

 

Tilmelding til afslutnings-konferencen senest  7. januar 2015 via dette link: www.lmfk.dk/kurser

 

Jeres udarbejdede poster sendes som pdf-fil til Signe Klavsen: sk@risskov-gym.dk umiddelbart før afslutningskonferencen, så posteren kan lægges på hjemmesiden

Startkonference på Risskov Gymnasium 

Program kan ses her

Første møde i netværksgruppe 1 på Nordfyns Gymnasium

 

 

Første møde i netværksgruppe 2 på Svendborg Gymnasium

 

04 Sep
25 Okt
15 Nov
9 Maj
2014

Andet møde i netværksgruppe 1 på Sorø Akademis skole

Andet møde i netværksgruppe 2 på Rødovre Gymnasium

8 Maj
2014
15 Jan 2015

Afslutningskonference på Risskov Gymnasium.

Program kan ses her

 

Postere samt andet info kan findes på skolenetværk

Projektet er støttet af Undervisningsministeriet

Deadlines
bottom of page